Servicii de administrare blocuri

Ce oferim

Administrare financiar-contabilă

Evidența financiară este o activitate de bază a administrației în cadrul asociațiilor de proprietari, iar fondurile asociației trebuie gestionate într-un mod responsabil, de către specialiști în domeniu. 

Pentru asociațiile de proprietari din Popești-Leordeni, București și alte localități din Ilfov am conceput special un pachet de servicii pentru administrarea financiar-contabilă, astfel încât toate informațiile privitoare la cheltuieli să fie transparente. Toate acțiunile menționate mai jos sunt realizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu acordul Comitetului Executiv al asociației:

 • Organizarea şi conducerea contabilității în partidă simplă, prin intermediul mijloacelor informatice moderne;
 • Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari;
 • Întocmirea listelor lunare de plată a întreținerii;
 • Întocmirea şi completarea tuturor registrelor obligatorii (registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa fondului de penalizări);
 • Întocmirea formularelor specifice activităţii de contabilitate;
 • Întocmirea și depunerea semestrială a situației de activ-pasiv la primărie;
 • Calcularea şi încasarea penalizărilor;
 • Întocmirea ștatelor de plată a salariilor angajaţilor asociaţiei de proprietari;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale pentru angajați si colaboratori la Administraţia Financiară de care aparţine asociaţia de proprietari;
 • Plata taxelor și impozitelor datorate de asociaţia de proprietari (numerar sau prin ordin de plata Trezorerie); 
 • Plata facturilor emise de către furnizori și a utilităților;
 • Reprezentarea asociației de proprietari în relația cu autoritățile, cu instituția bancară la care asociația are cont deschis, cu furnizorii de utilități și prestatorii de servicii;
 • Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul fiscal următor;
 • Citirea instrumentelor de măsurat consumurile individuale (apometre, gazometre, repartitoare etc);
 • Prezentarea rapoartelor și/sau documentelor necesare unor verificări financiar-contabile, la solicitarea Comitetului Executiv.

Administrare financiară

Calculul listelor de întreținere se realizează cu ajutorul unui program specializat, licențiat și securizat, astfel, datele dumneavoastră sunt în siguranță. Totodată, datorită modului de lucru automatizat, avem controlul permanent asupra datelor și putem furniza informații cu privire la orice apartament din cadrul asociației în orice moment. De asemenea, lista de întreținere, încasările și plățile efectuate sunt afișate și pot fi consultate în avizierul virtual. Avantajele unui sistem electronic sunt economisirea timpului, transparența privind plățile și încasările, accesul imediat la informație.

După finalizarea listei de întreținere, fiecare proprietar va primi o înștiințare de plată prin sms și/sau e-mail, trimisă automat de către sistem. De asemenea, se poate emite factură pentru fiecare apartament, care conține un cod de bare, prin urmare se poate folosi pentru efectuarea plății prin bancă sau alte mijloace de încasare. Pentru a avea acces la facilitățile acestui sistem automat, fiecare proprietar trebuie să ne furnizeze o adresă de e-mail și un număr de telefon mobil.

NOU! Oferim gratuit serviciul de înființare asociație de proprietari*

Metode de plată   

 • La casieria asociației de proprietari conform programului afișat;
 • Plata cu cardul, direct în avizierul virtual;
 • Prin transfer bancar în contul asociației de proprietari;
 • La punctele de plată PayPoint din România;
 • La terminalele SelfPay de pe teritoriul României;
 • Prin serviciul Orange Money;
 • În magazinele care oferă serviciile de plăti facturi Un-Doi.

Plata Online

 • Plata cu cardul, direct în avizierul virtual;
 • Prin transfer bancar în contul asociației de proprietari;
 • La punctele de plată PayPoint din România;
 • La terminalele SelfPay de pe teritoriul României;
 • Prin serviciul Orange Money.

Casierie

Încasările cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei, precum şi a altor venituri cuvenite asociaţiei de proprietari se fac la sediul asociației, în zilele și orele afișate. Întrucât nu toți locatarii se pot prezenta la casierie pentru a achita întreținerea, firma noastră pune la dispoziția dumneavoastră mai multe metode de plată.

Administrare tehnică  

Administrarea tehnică se referă la o multitudine de acțiuni pe care le implică buna întreținere a unui bloc, astfel încât să fie asigurat confortul fiecărei familii în cadrul spațiului respectiv. De asemenea, într-un bloc în care totul funcționează bine și fiecare problemă este rezolvată prompt, de către specialiști, armonia întregii comunități este garantată.

În fiecare lună, fiecare asociație de proprietari se confruntă cu numeroase probleme tehnice, care trebuie rezolvate repede și eficient: repararea instalațiilor (electrică, de gaze, de pompare a apei), a liftului, a interfonului; verificarea periodică a proprietăţii comune pentru a elimina pierderi ce pot determina creşterea cheltuielilor asociaţiei de proprietari; mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uşi sau ferestre etc); obținerea unor avize tehnice; întreținerea spațiilor verzi; curățenia spațiului comun. Firma de administrare are rolul de a angaja personal calificat pentru fiecare dintre aceste servicii, de a remedia în cel mai scurt timp posibil fiecare defecțiune, de a face programările pentru verificările tehnice necesare conform legislației în vigoare, de a supraveghea bunul mers al lucrurilor și de a efectua plățile aferente.

Aceste activități de întreținere implică o dotare tehnică adecvată și un personal specializat, pe care firma noastră se angajează să le pună la dispoziția dumneavoastră. Fiecare lucrare executată va fi supervizată și recepționată în cele mai bune condiții. Totodată, ne implicăm activ în găsirea ofertei optime în ceea ce privește raportul calitate-preț. Avem în vedere în permanență să găsim cele mai bune soluții tehnice, la costuri cat mai avantajoase, astfel încât să rezulte un preț cât mai mic la plata întreținerii. 

Monitorizăm lunar toate părțile comune ale imobilului și întocmim un raport care conține problemele constatate, precum și propuneri de rezolvare. Procurăm materialele necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente proprietăţii comune a asociaţiei de proprietari, la cele mai bune prețuri, verificăm cu atenție facturile, procesul de achiziție și calitatea lucrărilor. Urmărim realizarea contractelor încheiate de asociaţia de proprietari cu furnizorii de bunuri şi servicii,  supraveghem efectuarea lucrărilor de reparaţii şi participăm la recepţia lor.

Verificăm anual indexul contoarelor de apartament, calculul consumurilor şi a costurilor aferente. De asemenea, urmărim ca facturarea consumurilor de energie electrică, termică, apă să fie făcută corect, conform indexului contoarelor de bloc, în acord cu prevederile legale şi a normelor metodologice de repartizare a consumurilor.

Cenzorat

Cenzorul este persoana mandatată de asociația de proprietari să urmărească aplicarea prevederilor legii de către organele de conducere ale asociației de proprietari, să verifice execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform documentelor, registrelor și situației soldurilor elementelor de activ/pasiv întocmite de către administrator, să verifice gestiunea financiar-contabilă. Întocmește și prezintă adunării generale rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii asociației, propunând masuri, execută controale pentru verificarea contabilității și a activității de casierie.

Angajarea unui cenzor profesionist, cu o pregătire adecvată în domeniu, care să nu pună interesele proprii înaintea celor ale asociației de proprietari pe care o reprezintă, a devenit o necesitate. Conform legislației actuale, cenzorul asociației de proprietari persoană juridică trebuie să aibă unul dintre  domeniile de activitate: contabilitate, audit financiar sau consultanță fiscală. SC Compact Business Consulting SRL vine în sprijinul asociațiilor de proprietari cu scopul de a asigura buna desfășurare și administrare a asociațiilor de proprietari (în condițiile legii în vigoare), prin serviciul de cenzorat.

*Serviciul de înființare asociație de proprietari este oferit gratuit la semnarea unui contract pe minimum 12 luni. Mai multe detalii vă putem oferi dacă ne contactați prin e-mail sau completând formularul.

Alegeți pachetul potrivit!

Prețuri servicii administrare blocuri

Oferim pachete de servicii personalizate, adaptate diferitelor necesități pe care le pot avea asociațiile și proprietarii. Prin urmare, am creat 3 pachete flexibile, la prețuri accesibile, din care îl puteți alege pe cel care se potrivește cel mai bine nevoilor imobilului dumneavoastră.